Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Yhdistetty tietosuoja- ja rekisteröintiseloste ja informaatioasiakirja
Henkilötietolaki (623/1999) 10 § ja 24 §

Päivitetty 3.4.2020 ja 3.10.2023 (osoitetiedot ja kirjautuminen)

Rekisterinpitäjä
Raudikko Ruuna tmi
Kakslatostentie 99
12350 Turkhauta

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Emmi Kupiainen
050 373 4002, emmi@raudikkoruuna.fi

Rekisterin nimi
Raudikko Ruuna tmi verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus
Tilattujen tuotteiden ja palvelujen toimitus ja laskutus
Asiakaspalvelun suoritus
Markkinointi
Madollisten ongelmatilanteiden selvittely
Palvelun kehittäminen

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kirjautumistiedot, uutiskirjeen tilaus, tilaushistoria, ostoskori.
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero pyydetään, koska asiakas saa paketin saapumisilmoitukset sähköisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja toiminnassa kertyvät tilaustiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Raudkko Ruuna tmi:n ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin säilyttämiseen käytettävä laitteisto on sijoitettu lukittuihin tiloihin. Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjäoikeuksilla ja niihin pääsy vaatii tunnistautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteritietoihin on käyttöoikeus ainoastaan henkilöillä, joiden toimenkuvaan tietojen käyttö kuuluu. Rekisteristä ei ole paperitulostetta.

Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen Raudikko Ruuna tmi, Kakslatostentie 99, 12350 Turkhauta tai emmi@raudikkoruuna.fi.

Tiedon päivittäminen
Asiakas voi pyytää tietojensa päivittämistä asiakaspalvelusta sähköpostitse osoitteessa emmi@raudikkoruuna.fi. Rekisteröityminen ja kirjautuminen on tällä hetkellä (10/2023) pois käytöstä. Jatkossa asiakas voi taas päivittää omia tietojaan verkkokaupassa asiakastilin kautta, etusivun oikeassa yläkulmassa ”Kirjaudu”-linkki.

Tietojen poistaminen
Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista asiakasrekisteristä. Kirjanpitolain vaatimat tiedot säilytetään ko lain mukaisesti.

Erimielisyys
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).